Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz zasady wykorzystywania plików Cookies dla sklepu internetowego  

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy dekorniki.pl prowadzony pod adresem www.dekorniki.pl przez Dolska Design Karina Dolska. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i na 
 2. Administratorem danych osobowych jest Dolska Design Karina Dolska, NIP: 9720063111, REGON: 300700478. (zwaną dalej „Administratorem”). 
 3. Dane osobowe zbierane przez Dolska Design Karina Dolska za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. 
 4. Sklep dekorniki.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.  
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia. 
 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym dekorniki.pl dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach: 

 • 1)  w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO (wykonanie umowy) 
 • 2)  w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
 1. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imięi nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentamidodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe danezebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodnyz przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO. 
 2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie. 
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
  a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  b)  przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego), 
  c)  podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym 
  d)  podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 
 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym

roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obronyroszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych. 

 • 5 PROFILOWANIE
 1. Sklep Internetowy dekorniki.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów. 
 2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 
 4. 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak: 
a)  Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, 
b)  Prawo do dostępu i aktualizacji danych, 
c)  Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, 
d)  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna 
art. 21 RODO 
i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczynzwiązanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danychosobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy dekorniki.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
e)  Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO 
f)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, 
g)  Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO, 
h)  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 • 8 PLIKI COOKIES
  1)  Sklep Internetowy dekorniki.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
  2)  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do: 
  a)  dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz 
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
  b)  rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio 
  wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
  c)  zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. 
  w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi; 
  d)  dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; 
  e)  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 
  f)  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
  3)  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
  każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  b)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 
  c)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych 

dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownikai odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b)  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 
5)  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą 
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: 

 • a)  Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji ﷟Htps://support.google.com/google- ads/answer/2407785; 
 • b)  Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; 
 • c)  Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); 
 • d)  Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie; 
 • e)  EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl);i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; 
 • f)  CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
 • g)  Zendesk, Inc. z siedzibą w USA; 
 • h)  Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie. 
  6)  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienionew szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacjeo możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • 7)  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 • 8)  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 


   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres dolskawood@gmail.com. 
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 26.10.2019.